De meerwaarde van advies in verzekeringen en financiële diensten.

Pleziervaartuigen

Onze afdeling Insura Marine biedt U ook verschillende oplossingen om uw pleziervaartuig te verzekeren :

- Burgerlijke aansprakelijkheid
- Volledige of gedeeltelijke diefstal
- Brand
- Eigen schade aan uw pleziervaartuig
- Opzoekings- en bergingskosten
- Bescherming van de opvarenden
- Specifieke rechtsbijstand

- Motorboten
- Zeiljachten
- Zwaardboten
- Voor meer informatie surf naar:Insura Marine


Insura Antwerpen
Van Eycklei 10 A
2018 Antwerpen
Fax: 0800 96 627
FSMA48400